Απολύμανση

Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, Στην πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δυσάρεστη συγκυρία που έχει βρεθεί αντιμέτωπη ηπαγκόσμια κοινότητα και οι επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της ραγδαίαςεξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακολουθούμε από κοντά και με υπευθυνότη

Η ΓΑΣΤΕΡΑΙΑ δραστηριοποιείται στο χώρο της μαζικής εστίασης και ειδικότερα στο catering και κατάφερε να γίνει η νέα εναλλακτική πρόταση στον τομέα των επαγγελματικών και ιδιωτικών εκδηλώσεων, διανύοντας μέχρι σήμερα μια απόλυτα επιτυχημένη πορεία στον χώρο της.